ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας
Ιωαννίνων

Εκδηλώσεις

Δείτε κάποιες από τις εκδηλώσεις του ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι

La Carrera Mediterana

La Carrera Mediterana La Carrera Mediterana La Carrera Mediterana

 

Ιωάννινα Art Festival 2010

Επισκέψεις Σχολείων Επισκέψεις Σχολείων Επισκέψεις Σχολείων
Επισκέψεις Σχολείων Επισκέψεις Σχολείων Επισκέψεις Σχολείων
Επισκέψεις Σχολείων Επισκέψεις Σχολείων  

 
περισσότερα ...