ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ Center of Traditional Industry
of Ioannina

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Το Πολιτιστικό Κέντρο – Διαδραστική αίθουσα πρόκειται να δημιουργηθεί στο κτιριακό συγκρότημα του ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι.  Οι χώροι οι οποίοι έχουν επιλεχθεί για την υλοποίηση του έργου είναι δύο στον όροφο του κτιριακού συγκροτήματος και οι οποίοι θα ενωθούν με διάδρομο, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για την υποστήριξη του έργου. Οι αίθουσες, εμβαδού 315 τ.μ. και 140 τ.μ. αντίστοιχα θα επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα με τον κεντρικό εκθεσιακό χώρο του ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι. για την ολοκλήρωση της ξενάγησης. 

Ευκολία Πρόσβασης

Επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι χώροι διότι καλύπτουν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Εύκολη πρόσβαση επισκεπτών
  • Εύκολη πρόσβαση και κίνηση για Άτομα με Αναπηρίες
  • Εύκολη διαμόρφωση χώρων για την υλοποίηση του έργου
  • Άμεση επικοινωνία με τον κεντρικό εκθεσιακό χώρο του ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι.  με αποτέλεσμα να διευκολύνει την μετάβαση των επισκεπτών στο τελικό στάδιο της ξενάγησης – παρουσίασης που είναι η παρουσίαση και ενημέρωση των τελικών και ολοκληρωμένων αντικειμένων αργυροχοΐας.  


Όλες οι αίθουσες θα περιλαμβάνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την θέρμανση και ψύξη του χώρου καθώς και το απαιτούμενο σύστημα εξαερισμού όπου απαιτηθεί.

Ο χώρος του ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι.  περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και λεωφορείων καθώς και τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις για την απρόσκοπτη κίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες όπως επίσης λειτουργεί και καφετέρια για την ξεκούραση και αναψυχή των επισκεπτών του κέντρου.


ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι
ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι

 
more ...